Ontdek de wijzigingen en regels voor 2024

Jaarlijks veranderen een heleboel regels voor ondernemers. In dit blog zetten we de belangrijkste wijzigingen in 2024 voor je op een rij.

Meer arbeidskorting

De arbeidskorting werd vorig jaar al verhoogd tot een bedrag van maximaal € 5.052 (was € 4.260 in 2022). Het maximale bedrag van de arbeidskorting in 2024 komt uit op € 5.538. De korting wordt afgebouwd vanaf een inkomen van € 39.939.

WKR vrije ruimte en thuiswerkvergoeding 2023

Ook komend jaar zal er weer het nodige worden gewijzigd in de werkkostenregeling.

De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) is in 2023 eenmalig verruimd naar 3 procent over de eerste 400.000 euro. Met ingang van 1 januari 2024 zal dit percentage dalen naar 1,92 procent tot een loonsom van 400.000 euro. Voor het restant van de loonsom blijft de ruimte 1,18 procent.

Werkgevers mogen een onbelaste vergoeding uitkeren aan de medewerkers voor de dagen dat men thuiswerkt. De onbelaste vergoeding is nu € 2,15 per dag. Voor 2024 is het bedrag nog niet bekend, omdat het aangepast wordt aan de inflatie. De hoogte van deze vergoeding wordt in december 2023 bekend gemaakt.

Stijging onbelaste reiskostenvergoeding

Zoals eerder al bekend was gemaakt, stijgt het bedrag dat de werkgever aan de werknemer in 2024 belastingvrij mag vergoeden naar € 0,23 per zakelijke kilometer. De onbelaste kilometervergoeding in 2023 bedraagt nu nog € 0,21. Als de werkgever meer vergoedt, moet het bovenmatige deel worden belast als loon van de werknemer. De werkgever kan er ook voor kiezen om het onder te brengen in de vrije ruimte van de WKR als eindheffingsloon.

Minimumloon per uur en stijging van 15%

Vanaf 1 januari 2024 is de werkgever volgens de wet verplicht om werknemers per uur minimaal het minimumuurloon te betalen. De invoering van het wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024 betekent dat er geen wettelijk voorgeschreven minimum dag-, week- en maandlonen meer zijn. Daarvoor komt één uniform minimumuurloon in de plaats, waar alle werknemers in Nederland recht op hebben. Op 1 januari en 1 juli van elk jaar wordt het geldende minimumuurloon geïndexeerd. Op dit moment geldt voor iemand van 21 jaar en ouder een minimum maandsalaris van € 1.995 bij een voltijds dienstverband en onafhankelijk of een voltijds werkweek 36, 38 of 40 uur per week is. Per 1 januari 2024 is het bruto uurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder vastgesteld op € 13,27. Het uurloon nu is € 11,51 en dat betekent dus een stijging van ruim 15% voor werknemers met een 40-urige werkweek.

Verruiming vrijstelling OV-abonnementen en voordeelurenkaart

Het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van een OV-abonnement of een voordeelurenkaart wordt gericht vrijgesteld. Voorwaarde is dat de werknemer het abonnement of de kaart ook voor zakelijke reizen gebruikt. Met deze maatregel wil het kabinet stimuleren dat werknemers de trein pakken in plaats van de auto.

Registeren CO-2 uitstoot bij grote werkgevers

Vanaf 1 juli 2024 gaat de regeling werk gebonden personenmobiliteit in werking. Organisaties met 100 werknemers of meer moeten verplicht rapporteren over de vervuiling door hun zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van werknemers. De gegevens over 2024 moeten werkgevers dan gaan bijhouden en uiterlijk op 30 juni 2025 insturen naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daar wordt de CO2-uitstoot berekend en zullen er adviezen komen om de CO2-uitstoot te verlagen.

Aftopping 30-procentregel expats

Vanaf 2024 geldt de ‘aftoppingsmaatregel’ van de 30%-regeling voor buitenlandse werknemers. Als men aan de juiste voorwaarden voldoet, hoeven buitenlandse kenniswerkers over de eerste 30 procent van hun inkomen geen belasting te betalen, voor een periode van maximaal vijf jaar. Vanaf 2024 kan dat maar tot de maximumgrens van de Wet normering topinkomens, namelijk € 233.000.

Wijziging premiepercentages

Premie20232024
Zvw6,68%6,57%
Awf-laag2,64%2,64%
Awf-hoog7,64%7,64%
Ufo0,68%0,68%
Aof-laag5,82%6,18%
Aof-hoog7,11%7,49%
Aof0,5%0,5%
Whk1,53%1,22%

Het gemiddelde percentage van de WGA daalt van 0,87% in 2023 naar 0,77% in 2024. Het gemiddelde percentage van de Ziektewet daalt van 0,66% in 2023 naar 0,45% in 2024. De Werkgeversheffing Zvw daalt van 6,68% naar 6,57% in 2024. Het maximum premieloon in 2024 zal stijgen van € 66.952 naar € 71.624.

Vennootschapsbelasting blijft gelijk

De tarieven voor de vennootschapsbelasting blijven voor 2024 volgens het Belastingplan gelijk. Dat betekent dat tot € 200.000 winst het vpb-tarief 19% is. Een winst boven de € 200.000 is belast met 25,8%.

Ben je benieuwd wat de wijzigingen in 2024 voor jouw organisatie betekenen? Neem gerust contact met ons op, we denken graag met je mee.