Nut en noodzaak van een financiële OHW-administratie

Als projectbedrijf wil je op elk moment inzicht hebben in de projectrealisatie, de voortgang in de facturatie en de stand ten opzichte van de projectbegroting/planning.

Voor consultancy- en adviesbureaus is de financiële onderhanden werk (OHW)-positie dan ook het belangrijkste onderdeel van de financiële administratie. Waarom heb je een OHW-administratie nodig? En welke voordelen levert een goed opgezette en uitgevoerde OHW-administratie je op?

Waarom heb je een goede OHW-administratie nodig?

Je financiële OHW-administratie is belangrijk om inzicht en grip te houden, zowel op de voortgang en de omzet als op de facturatie en werkkapitaal.

Als je geen OHW-administratie hebt, dan loop je het risico dat je:

  • Extracomptabel, bijvoorbeeld met spreadsheets, moet bijhouden hoe je er per project voor staat qua facturatie en realisatie
  • Geld verliest op projecten doordat je te laat ontdekt dat je meer hebt gewerkt dan je kunt factureren
  • Minder werkkapitaal hebt omdat je er later dan nodig achter komt dat je nog werkzaamheden moet of mag uitfactureren
  • Aan het eind van het jaar schattingen of handmatige correcties moet gaan maken om de waarde van het OHW voor de jaarrekening te bepalen.

Voordelen van een goede OHW-administratie

Het slim en helder opzetten en uitvoeren van de financiële OHW-administratie zorgt ervoor dat je:

  • Realistische omzetcijfers rapporteert op basis waarvan je goed inzicht hebt in de werkelijke bezetting en daarop dus ook kunt (bij)sturen
  • Snelheid van factureren geen invloed heeft op de gerapporteerde omzet
  • Op elk moment weet welke inhuurkosten je hebt gemaakt en of je daarvoor al facturen hebt ontvangen
  • Projectverliezen goed kan zien aankomen en daarop kunt anticiperen
  • Altijd precies weet of en hoeveel je vooruitgefactureerd hebt, dan wel nog hebt te factureren.

Als je het ons vraagt is de OHW-administratie dus het belangrijkste onderdeel in je financiële administratie. Niet omdat het een wettelijk verplichting is, maar omdat je dit op orde wilt hebben voor de besturing van je bedrijf en in de dienstverlening naar klanten.

Wil jij ook een effectieve OHW-administratie?

Neem contact op met Mariska. Zij vertelt je graag de mogelijkheden voor jouw organisatie.