Waarom zelfsturing in het DNA van ons backoffice zit

Wat heeft Driezestig met zelfsturing? Zelfsturing zit in ons DNA. Al jarenlang. En dat heeft natuurlijk impact op de manier waarop wij ons werk doen. En op de manier waarop wij de processen en systemen voor jouw bedrijf inrichten. Waarom zijn wij zo overtuigd van zelfsturing? En wat betekent dat voor de backoffice van jouw bedrijf?

Zelfsturing in ons DNA

Om antwoord te geven op deze vraag, moeten we even terug in de tijd…

In 1996(!) werd Solvision opgericht, de voorloper van het latere The Vision Web en Finext. Solvision is mede-opgericht door een aantal oud-medewerkers van Origin, die hadden bedacht dat ze vooral een gaaf bedrijf wilden bouwen. Een bedrijf met niet te veel regels en opgelegde structuren, maar met een beperkte set gedeelde en goed doorleefde principes. De organisatie van Solvision, en later The Vision Web en Finext, werd eigenlijk een soort combinatie van de cellenstructuur van Eckart Wintzen en de zelfsturende organisatie zoals beschreven door Ricardo Semler in zijn boek Semco-stijl.

Inmiddels is rondom Finext het Qwinc-netwerk ontstaan: een netwerk van bedrijven die complementair zijn en de waarden rondom vertrouwen, betrokkenheid, creativiteit en ondernemerschap delen. Ook Driezestig maakt deel uit van dit Qwinc-netwerk.

Een team van backoffice-specialisten

Driezestig is in 2011 opgericht is door de vroegere ‘Administratie’ van Solvision, The Vision Web en Finext. Wij waren – en zijn – ervan overtuigd dat administratieve processen voor consultancybedrijven in het algemeen en zelforganiserende consultancybedrijven in het bijzonder gebaat zijn bij een team van backoffice-specialisten. Als specialisten weten we wat er nodig is om de administratieve taken van je bedrijf soepel te laten opereren.

De afgelopen 10 jaar zijn we in mankracht en in omzet ongeveer verdrievoudigd en helpen we naast de Qwinc-bedrijven nog vele andere klanten met hun backoffice.

Bij zelfsturing is niemand de baas

Bij Driezestig is niemand gewoon ‘medewerker’, maar vormen we samen het kloppend hart voor al onze klanten. We bepalen gezamenlijk de verdeling van de taken en de werkdruk. Maar ook de strategie, de aandachtsgebieden en het aannamebeleid bepalen we samen. Niemand is de baas, ieders stem telt even zwaar.

Zelfsturing zit dus stevig verankerd in ons DNA. We maken het mogelijk bij onze klanten, we zijn het zelf. En eerlijk gezegd kennen en kunnen we niet anders

Hoe organiseer je dit nu financieel/administratief?

Over deze organisatiestijlen en over The Vision Web en Finext is al veel geschreven, dus daar gaan we hier niet te diep op in. Wat echter in al deze boeken, artikelen, blogs, vlogs, documentaires weinig naar voren komt, is de vraag: Hoe organiseer je dit nu financieel en administratief? En dat is nu precies waar wij ons al jaren mee bezighouden.

Meer weten over zelfsturing en jouw backoffice?

Lees ook:

Zelforganisatie en de centen

Zelforganisatie en uren verantwoorden

Zelforganisatie en declaraties

Zelforganisatie en wettelijke verplichtingen

Wat betekent zelfsturing voor jouw backoffice?

Steeds vaker zien we dat bedrijven zoveel mogelijk taken en verantwoordelijkheden bij de teamleden leggen. Een goede keus, vinden wij. Maar de teamleden zijn geen specialist op het gebied van administreren, factureren en allerlei andere noodzakelijke activiteiten. En ze krijgen er vaak geen energie van. Wij wel.

Wij zorgen er dus ook voor dat de noodzakelijke werkzaamheden snel, vakkundig en gestructureerd worden uitgevoerd. Tegelijkertijd richten we ons platform zo in dat iedere medewerker toegang heeft tot juist die informatie die nodig is om aan de slag te kunnen gaan. Overzichtelijk, begrijpelijk, gebruikersvriendelijk en volledig. We zorgen voor een goede en snelle verwerking van administratieve taken en werken samen met jou de optimale processen uit. Naast een hoop rust en tijdsbesparing geeft dit je ook continu inzicht in de bedrijfsresultaten. Zo houd je overzicht en blijft je organisatie in control.

Meer weten over zelfsturing?

Nieuwsgierig naar de voordelen van onze aanpak voor jouw bedrijf? We vertellen je er graag meer over! Neem contact op met Mariska.