Makkelijker maken van de accountantscontrole

Is voor jouw bedrijf de accountantscontrole verplicht? In Nederland geldt voor bedrijven vanaf een bepaalde omvang dat zij verplicht zijn om hun jaarrekening te laten controleren door een onafhankelijk registeraccountant. Hoe bepaal je of de accountantscontrole verplicht is? En zo ja, hoe richt je het dan slim in?

Wanneer is de accountantscontrole verplicht?

Hoe weet je nu of de accountantscontrole verplicht is voor jouw bedrijf? Daarvoor zijn 3 criteria belangrijk: aantal medewerkers, balanstotaal en omzet. Voor het balanstotaal wordt gekeken naar de waarde van de totale activa en passiva, voor de omzet naar de totale jaaromzet en voor de medewerkers naar het actuele aantal medewerkers in dienst per einde van het boekjaar. Als je voor 2 van de 3 criteria boven de grens zit, is de accountantscontrole verplicht.

Heb je vragen over jouw situatie of ben je benieuwd naar de actuele bedragen? Neem dan contact op met Mattijs.

Hoe richt je de accountantscontrole slim in?

Maar al te vaak zien we dat die controleplicht escaleert tot een jaarlijkse organisatiebrede krachttoer om alle vragen weer te beantwoorden. Zonde en niet nodig! Dit kun je voorkomen door het proces rondom de jaarrekeningcontrole vooraf al slim in te richten. Voor onze klanten bereiken we dit met heldere processen en vastgelegde documentatie die zowel ondersteunen aan je eigen organisatie als aan de vereisten van accountants.

Dat betekent dus niet dat we allerlei papieren tijgers introduceren voor een groen stempeltje bij de accountantscontrole, maar dat we jouw interne processen zo organiseren dat je altijd maximaal inzicht hebt in wat er gebeurt en wat er gebeurd is, en door wie en waarom.

Als gevolg van deze heldere en inzichtelijke processen met alle daaraan gerelateerde documenten is het ook gelijk een stuk makkelijker om de vragen van de controlerend accountant te beantwoorden. Bovendien voldoet de inrichting van de administratieve organisatie daarmee aan de vereisten voor de jaarrekeningcontrole.

Begin al gedurende het jaar met de accountantscontrole

Door het hele jaar al slim de aankomende accountantscontrole mee te nemen in de processen, wordt die controle een stuk eenvoudiger! Onze specialisten zorgen er bovendien voor dat je geen omkijken hebt naar:

  • Planning en coördinatie van de accountantscontrole
    Het plannen en coördineren van de interim- en eindejaarscontroles kan een behoorlijke puzzel zijn. Wie zijn er nodig om toelichting/antwoorden te kunnen geven op vragen? Welke stukken moeten wanneer zijn aangeleverd? Welke aanleveringen zijn nog niet compleet?

    Omdat Driezestig een heel groot deel van de documenten, beschrijvingen en specificaties zal aanleveren, maken wij samen met jou en je controlerend accountant vooraf een duidelijke planning. Hierdoor weten alle betrokkenen op tijd wat er wanneer van hen verwacht wordt. Dit scheelt ergernissen en verrassingen achteraf. Bovendien beperk je daarmee het onvermijdelijke meerwerk dat de controlerend accountant in rekening zal brengen als stukken niet op tijd aangeleverd zijn of niet voldoen aan de gewenste specificaties.
  • Aanlevering van alle documentatie en dossiers uit je ERP
    Alle documenten en registraties die vastgelegd zijn in jullie ERP sturen wij naar de controlerend accountant. Ook specificaties en overzichten van alles wat administratief is vastgelegd in jullie ERP zullen wij opstellen en toevoegen aan de controledossiers van de accountant.

    De enige aanleveringen waarvoor je zelf aan de slag moet, zijn de aanleveringen waarvoor wij geen inzicht of rechten hebben. Denk bijvoorbeeld aan beveiligingsmaatregelen en rechten in IT-systemen of in de bankomgeving. In de praktijk kunnen wij maar liefst 90 tot 95% van de gevraagde dossieritems voor de jaarrekeningcontrole aanleveren.

Geen meerwerk achteraf
En, voor alle duidelijkheid: wij werken niet met meerwerkconstructies. Wij maken vooraf een degelijke inschatting van de hoeveelheid werk die wij verwachten rondom de accountantscontrole en deze kosten nemen we mee in de totale kosten van onze dienstverlening. Daarmee voorkomen we verrassingen achteraf en zorgen we dat jij zorgeloos de accountantscontrole tegemoet kunt zien!

Wil jij ook zonder krachttoer voldoen aan je controleplicht?

Neem contact op met Mariska. Zij vertelt je graag de mogelijkheden voor jouw organisatie.