Ouderschapsverlof en geboorteverlof

Er is de laatste maanden veel te doen over het (aanvullend) geboorteverlof en betaald
ouderschapsverlof. In deze blog zetten we alle veranderende regels nog eens volledig op een rij.

Geboorteverlof, ook wel partnerverlof, is het verlof dat een partner kan opnemen na de bevalling.
Deze dagen zijn dus gereserveerd voor de partner en niet voor de moeder. Ouderschapsverlof is
bedoeld voor zowel de moeder als de partner. Beide ouders hebben recht op evenveel
ouderschapsverlof.

 • Wat veranderde er vanaf 1 juli 2020?
  Sinds 1 januari 2019 krijgen partners 5 werkdagen volledig betaald geboorteverlof. 1 juli 2020 kwamen daar vijf weken aanvullend verlof bij. In die vijf weken krijgt de partner een uitkering via het UWV tegen 70% van het dagloon. Deze dagen moeten wel opgenomen worden in de eerste zes maanden na de geboorte van het kind.
 • Wat verandert er vanaf augustus 2022?
  Vanaf 2 augustus 2022 wordt het ouderschapsverlof verder uitgebreid. Dan krijgen beide ouders negen weken deels betaald verlof. Voor die weken krijgen ouders een uitkering voor 70% van het dagloon.

Regeling vanaf 1 juli 2020:

 • Zwangerschapsverlof moeder à Voor de bevalling 6 weken zwangerschapsverlof, na de
  bevalling 10 weken bevallingsverlof. De weken die de moeder niet opneemt aan
  zwangerschapsverlof, mogen worden opgeteld bij het bevallingsverlof (max twee weken).
 • Ouderschapsverlof moeder à De moeder heeft recht op maximaal 26 keer het aantal uur dat ze per week werken tot het kind acht jaar oud is aan ouderschapsverlof. Deze uren zijn
  onbetaald.
 • Geboorteverlof partner à De partners krijgen vijf werkdagen geboorteverlof gedurende de eerste 4 weken na geboorte van het kind, dit is volledig doorbetaald.
 • Aanvullend geboorteverlof partner à De partner heeft recht op vijf weken aanvullend
  geboorteverlof gedurende de eerste 6 maanden na geboorte van het kind, dit wordt tegen
  70% van het dagloon uitbetaald.
 • Ouderschapsverlof partner à de partners hebben recht op maximaal 26 keer het aantal uur dat ze per week werken tot het kind acht jaar oud is aan ouderschapsverlof. Deze uren zijn onbetaald.

Regeling vanaf 2 augustus 2022:

 • Zwangerschapsverlof moeder à Voor de bevalling 6 weken zwangerschapsverlof, na de
  bevalling 10 weken bevallingsverlof. De weken die de moeder niet opneemt aan
  zwangerschapsverlof, mogen worden opgeteld bij het bevallingsverlof (max twee weken).
 • Ouderschapsverlof moeder à De moeder heeft recht op maximaal 26 keer het aantal uur dat ze per week werken tot het kind acht jaar oud is aan ouderschapsverlof.
 • Betaald ouderschapsverlof à De eerste 9 weken ouderschapsverlof worden voor 70% doorbetaald mits deze opgenomen worden binnen het eerste levensjaar van het kind.
 • Geboorteverlof partner à De partners krijgen vijf werkdagen geboorteverlof gedurende de eerste 4 weken na geboorte van het kind, dit is volledig doorbetaald.
 • Aanvullend geboorteverlof partner à De partner heeft recht op vijf weken aanvullend geboorteverlof gedurende de eerste 6 maanden na geboorte van het kind, dit wordt tegen 70% van het dagloon uitbetaald.
 • Ouderschapsverlof partner à De partners hebben recht op maximaal 26 keer het aantal uur dat ze per week werken tot het kind acht jaar oud is aan ouderschapsverlof.
 • Betaald ouderschapsverlof à De eerste 9 weken ouderschapsverlof worden voor 70% doorbetaald mits deze opgenomen worden binnen het eerste levensjaar van het kind.

Voorwaarden aanvullend geboorteverlof partner

Het aanvullend geboorteverlof is voor partners van vrouwen die pas bevallen zijn. Het duurt
minimaal 1 week en maximaal 5 weken. De partner krijgt dan een uitkering van 70% van het dagloon. Het verlof moet binnen 6 maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen.
Je kunt alleen aanvullend geboorteverlof opnemen, als voor je aan de volgende voorwaarden
voldoet:

 • Je bent in dienst bij een werkgever.
 • Je hebt eerst het standaard geboorteverlof opgenomen van 1 keer uw werkweek.
 • Het kind is geboren op of na 1 juli 2020.
 • Je bent de partner van de moeder van het kind en 1 van de volgende situaties geldt:
  • Je bent echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner van de moeder van het kind.
  • Je hebt het kind erkend.
  • Je woont ongehuwd samen met de moeder van het kind.

Heb je een nieuwe werkgever? Dan kan je verlof dat je nog niet hebt opgenomen, alsnog opnemen bij je nieuwe werkgever. Je uitkering blijft dan gelijk. je overlegt dit zelf met je nieuwe werkgever.

Wat betekent het voor je inkomen?
Tijdens het aanvullend geboorteverlof is je loon 30% lager. Bij een hoger inkomen kan dit zelfs meer zijn. Het dagloon heeft namelijk een maximum.

Hoe vraagt de werkgever het aanvullend geboorteverlof aan?

De werkgever vraagt de uitkering voor het aanvullend geboorteverlof aan via de Verzuimmelder in het werkgeversportaal of DigiPoort. Dit kan als het kind is geboren.

Je hebt de volgende gegevens van uw werknemer nodig:

 • De geboortedatum van het kind.
 • Het aantal weken dat de medewerker verlof wil opnemen (1, 2, 3, 4 of 5 weken).
 • De ingangsdatum van het verlof.
 • De verklaring dat de medewerker het minimum geboorteverlof van 1 keer zijn werkweek heeft opgenomen.
 • Of wij de uitkering rechtstreeks aan de werknemer betalen of aan de werkgever.

De betaling van de uitkering
Het UWV betaalt de uitkering elke 4 weken aan de werkgever. Ook als de werknemer het verlof
gespreid opneemt. Stopt het dienstverband van de werknemer tijdens zijn verlof? Dan dit bij de
aanvraag worden aangegeven.

Hoe vraagt de werkgever het betaalde ouderschapsverlof aan?

De werkgever vraagt de uitkering voor het betaalde ouderschapsverlof aan via de Verzuimmelder in het werkgeversportaal of DigiPoort. Dit kan vanaf 9 augustus 2022, zodra de werknemer tenminste 1 werkweek (pro-rata naar FTE) heeft opgenomen.

Je hebt de volgende gegevens van uw werknemer nodig:

 • De geboortedatum van het kind. Als de werknemer een meerling heeft gekregen, heb je alleen de geboortedatum van het jongste kind nodig.
 • De ingangsdatum van het betaald ouderschapsverlof.
 • Het aantal werkweken dat de werknemer betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen (minimaal 1 week en maximaal 9 weken).
 • De bevestiging van de werkgever dat de werknemer het aantal weken verlof van het eerste betaalverzoek al heeft opgenomen. Dit geef je aan op het aanvraagformulier.

De betaling van de uitkering
Het UWV betaalt de uitkering elke 4 weken aan de werkgever. Ook als de werknemer het verlof
gespreid opneemt. Stopt het dienstverband van de werknemer tijdens zijn verlof? Dan dit bij de
aanvraag worden aangegeven.

Hoe hou ik de complexiteit in de hand?

Alle nieuwe regelingen vragen nogal wat administratie en controle. Daarnaast heb je als werkgever ook meer werk aan het aanvragen van de uitkeringen bij het UWV. Als je een salarispakket gebruikt dat ondersteuning biedt voor het administreren en uitbetalen van de verschillende soorten verlofrecht, dan heeft het uiteraard de voorkeur om die functionaliteit te gebruiken.

Dat voorkomt dat je zelf allerlei subadministraties in Excel moet gaan bijhouden met alle
foutgevoeligheid van dien. Het verdient zeker de aanbeveling om je salarisdienstverlener of je
softwareleverancier te vragen om dit goed voor je in te richten.

Klanten van Driezestig hoeven zich geen zorgen te maken over de administratieve rompslomp en
complexiteit. Wij zorgen ervoor dat onze klanten zo eenvoudig als mogelijk is, alle nieuwe
regelingen kunnen ondersteunen, waarbij vooral de medewerker zelf aan het stuur zit. Deze kan
zelf zijn kinderen opvoeren, zijn verlofrechten inzien en deze opnemen (uiteraard met
goedkeuringsworkflows zodat je als werkgever nog wel inspraak hebt). Op de achtergrond zorgen wij er tevens voor dat het salaris correct verwerkt wordt, zodat de medewerker én de werkgever niet benadeeld of bevoordeeld worden door fouten of onjuiste uitvoering van de regelingen.

Neem gerust contact met ons op voor vragen over dit onderwerp!