Uitbesteden jaarrekening, VPB en accountantscontrole

De jaarrekening en VPB-aangifte zijn voor elke onderneming die deelneemt aan het zakelijk verkeer verplicht. In Nederland geldt daarnaast dat bedrijven vanaf een bepaalde omvang (2 uit 3 criteria van aantal medewerkers, balanstotaal en omzet) verplicht zijn om hun jaarrekening te laten controleren door een onafhankelijk registeraccountant.

Wat betekent het uitbesteden van de backoffice voor jouw jaarrekening, VPB en accountantscontrole?

Oplevering van jaarrekening met samenstellingsverklaring

Deponering van de jaarrekening

Jaarlijkse VPB-aangifte

Begeleiding en aanlevering voor accountantscontrole

uitbesteden jaarrekening

Als jij de backoffice van jouw bedrijf uitbesteedt aan Driezestig, zorgen wij sowieso voor de volgende zaken:

  • Oplevering van (geconsolideerde) jaarrekening met samenstellingsverklaring
  • Deponering van de jaarrekening
  • Jaarlijkse VPB-aangifte
  • Begeleiding en aanlevering voor accountantscontrole

Bovendien zorgen we er samen met jou en de mensen in je organisatie voor dat die controleplicht niet escaleert tot een jaarlijkse organisatiebrede krachttoer om alle vragen weer te beantwoorden. Dit bereiken we met heldere processen en vastgelegde documentatie die zowel ondersteunen aan je eigen organisatie als aan de vereisten van accountants.

 Lees meer in het artikel over het makkelijker maken van de accountantscontrole.

Geen meerwerk achteraf bij het uitbesteden van jouw jaarrekening

En, voor alle duidelijkheid: wij werken niet met meerwerkconstructies. Wij maken vooraf een degelijke inschatting van de hoeveelheid werk die wij verwachten rondom de VPB, jaarrekening en accountantscontrole. Deze kosten nemen we vervolgens mee in de totale kosten van onze dienstverlening. Daarmee voorkomen we verrassingen achteraf en zorgen we dat jij zorgeloos de accountantscontrole tegemoet kunt zien!

Wil jij ook zonder krachttoer voldoen aan je controleplicht?

Neem contact op met Mariska. Zij vertelt je graag de mogelijkheden voor jouw organisatie.