Over ons

Driezestig is een verlengstuk van je organisatie. Wij verzorgen de complete backoffice voor consultancybedrijven; van facturatie, rapportages en debiteurenbeheer tot personeelsadministratie, fiscale verplichtingen en de basisadministratie.

Zelfsturing zit daarbij in ons DNA. Hoe dat komt, leggen we graag uit!

Wat heeft Driezestig met zelfsturing?

Om antwoord te geven op deze vraag, moeten we even terug in de tijd…

In 1996(!) werd Solvision opgericht, de voorloper van het latere The Vision Web en Finext. Solvision is mede-opgericht door een aantal oud-medewerkers van Origin, die hadden bedacht dat ze vooral een gaaf bedrijf wilden bouwen. Een bedrijf met niet teveel regels en opgelegde structuren, maar met een beperkte set gedeelde en goed doorleefde principes. De organisatie van Solvision, en later The Vision Web en Finext werd eigenlijk een soort combinatie van de cellenstructuur van Eckart Wintzen en de zelfsturende organisatie zoals beschreven door Ricardo Semler in zijn boek Semco-stijl. Inmiddels is rondom Finext het Qwinc netwerk ontstaan van bedrijven die complementair zijn en de waarden rondom vertrouwen, betrokkenheid, creativiteit en ondernemerschap delen.

Hoe organiseer je dit nu financieel/administratief?
Over deze organisatiestijlen en over The Vision Web en Finext  is al veel geschreven, dus we zullen in onze beantwoording van de vraag hier niet te diep op ingaan. Wat echter in al deze boeken, artikelen, blogs, vlogs, documentaires weinig naar voren komt, is de vraag: Hoe organiseer je dit nu financieel en administratief? En dat is nu precies waar wij ons al jaren mee bezighouden.

Een team van specialisten
Driezestig is een bedrijf dat in 2011 is opgericht is door de vroegere ‘Administratie’ van Solvision, The Vision Web en Finext . Wij waren – en zijn – ervan overtuigd dat administratieve processen voor consultancybedrijven in het algemeen en zelforganiserende consultancybedrijven in het bijzonder gebaat zijn bij een team van specialisten, dat op de meest geoptimaliseerde wijze de administratieve taken uitvoert die nodig zijn om je bedrijf soepel te laten opereren.

Inmiddels hebben we naast de Finext bedrijven een 10-tal andere klanten en zijn we ten opzichte van 2011 in mankracht en in omzet ongeveer verdrievoudigd.

Niemand is de baas
Bij Driezestig is niemand gewoon ‘medewerker’, maar vormen we samen het kloppend hart voor al onze klanten. We bepalen gezamenlijk de verdeling van de taken en de werkdruk. Maar ook de strategie, de aandachtsgebieden en het aannamebeleid bepalen we samen. Niemand is de baas, ieders stem telt even zwaar.

Daarom zit zelfsturing dus in ons DNA. We maken het mogelijk bij onze klanten, we zijn het zelf. En eerlijk gezegd kennen en kunnen we niet anders.