Online urenregistratie

Online urenregistratie

Waarom online urenregistratie?

Online urenregistratie is de basis voor elke consultancy- en adviesorganisatie. Accurate urenregistratie maakt snel en foutloos factureren mogelijk.

Gebruikersvriendelijkheid van de urenregistratie, volledige transparantie en inzicht in de projecten en de financiële verwerking zorgt ervoor dat iedereen de resultaten ziet van zijn of haar bijdrage.

Wij zorgen dat je teamleden (of eventuele subcontractors) uren kunnen schrijven via een online urenportal of app voor je smartphone.

Je teamleden kunnen alleen uren schrijven op projecten waarop ze zijn ingezet. En op het moment dat zij hun uren hebben verantwoord, kunnen ze deze “gereed melden” zodat wij weten of alle uren compleet zijn. Als iemand te laat is met het schrijven van uren dan is dat (en het effect daarvan) voor iedereen inzichtelijk. Samen met jullie zorgen wij ervoor dat dit zo min mogelijk hoeft voor te komen.

Uiteraard kun je naast de declarabele uren, ook diverse (al naar gelang de wensen) niet-declarabele activiteiten aanmaken waarop overige uren geboekt kunnen worden. Wij zorgen standaard dat er in ieder geval urencodes voor ziekte en vakantie zijn. Bovendien kunnen teamleden op elk ogenblik hun resterende saldo vakantie-uren bekijken.

Dit alles zorgt ervoor dat het urenschrijven een zo beperkt mogelijke belasting voor de professionals is.

Bekijk ook: